ENcontrol - systém pro optimalizaci spotřeby elektrické energie

Jedinečný inteligentní systém vyvinutý společností ENcontrol trvale zvyšuje komfort uživatelů a bezpečnost osob i majetku a současně snižuje náklady spojené s vlastnictvím a provozováním objektů určených k bydlení či podnikání.

EN_header

Systém ENcontrol – Hlavní funkce

POHODLÍ

EN_SW

BEZPEČNOST

ÚSPORY

ENcontrol – Řešení pro správce objektů

Můžeme Vám pomoci identifikovat místa, kde lze ušetřit, kolik a za jakých podmínek. Pomůžeme Vám stanovit a průběžně naplňovat taková opatření, která povedou ke snížení provozních nákladů.

Systém ENcontrol je bezdrátový, takže jeho nasazení je velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu. Po demontáži systému je objekt v identickém stavu, jako byl před instalací.

CO LZE SYSTÉMEM ZAJISTIT?

JAK MĚŘENÍ PROBÍHÁ?

Nejprve se s Vámi podíváme na všechny významné spotřebiče. Určíme, které je vhodné měřit přímo, které nepřímo, které z rozvaděče a které v zásuvkách. U množiny typově shodných spotřebičů (např. více podobných PC) s Vámi stanovíme, kolik a které spotřebiče se konkrétně budou měřit.

DBÁME NA TO, ABY

ENcontrol – Řešení pro domácnosti

EN_houseS pomocí systému ENcontrol Vám můžeme ve Vaší domácnosti:

Nasazení systému je velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu.

POHODLÍ

V oblasti pohodlí Vám může systém poskytnout automatizaci spínání a sledování Vašich zařízení. Můžete tak například:

ÚSPORY ENERGIÍ

V oblasti úspor energií Vám může systém poskytnout měření skutečné spotřeby vašich spotřebičů a jeho základě Vám pomoci navrhnout či zrealizovat případné změny, které vedou ke snížení plateb ze elektřinu.

Pomocí automatizačních mechanismů lze minimalizovat odběr ovládaných zařízení a hlídat kvalitu dodávky elektřiny.

BEZPEČNOST

Systém poskytuje různé možnosti reagování na signály z čidel nebo z jiných specializovaných systémů. Pomocí automatizačních mechanismů můžete například imitovat svoji přítomnost v objektu nebo jej na dálku sledovat.


ENcontrol – Řešení pro rekreační objekty

EN_house2Můžeme Vám pomoci zajistit bezpečnost Vašeho objektu a zajistit jeho optimální bezobslužný provoz. Nasazení systému je velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu.

PLÁNOVÁNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA

Systém může vyřešit mimo jiné i následující úlohy:

V systému lze plánovat libovolné události v různých cyklech s různými podmínkami a výjimkami. S pomocí detektorů, termostatů a vlhkoměrů lze nastavit automatické temperování, udržování vlhkosti, apod. Přes mobil nebo internet lze vzdáleně zjišťovat stav zařízení a objektu.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

V oblasti bezpečnosti Vám může systém poskytnout různé možnosti reagování na různé signály z čidel. Lze tak například:

ENcontrol – Řešení pro majitele FVE

EN_solar_panelMajitelé objektů s instalovanými vlastními zdroji elektřiny obvykle řeší následující úlohy:

NAŠE ŘEŠENÍ

DOPADY DO INSTALACE OBJEKTU

Systém ENcontrol – Technické řešení

KONCEPT SYSTÉMU

KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

PRINCIPY SYSTÉMU

www.encontrol.eu

Vytisknout