Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

logo MES

ENcontrol - systém pro optimalizaci spotřeby elektrické energie

Jedinečný inteligentní systém vyvinutý společností ENcontrol trvale zvyšuje komfort uživatelů a bezpečnost osob i majetku a současně snižuje náklady spojené s vlastnictvím a provozováním objektů určených k bydlení či podnikání.

EN_header

Systém ENcontrol – Hlavní funkce

POHODLÍ

 • Nastavování spínání, měření a dalších akcí v libovolném čase s různými cykly, podmínkami a výjimkami

 • Ovládání zařízení z jednoho místa, jako je dotyková obrazovka, bezdrátové PDA, jiný počítač, televize, atp.

 • Vzdálené ovládání a sledování přes mobilní telefon nebo internet

 • Připojení různých zařízení – např. spínání plynového kotle podle teploty, spínání zavlažování podle vlhkosti, spouštění alarmů a pod.

 • Okamžitý přenos informací uživateli (např. na mobil nebo do emailu)


EN_SW

BEZPEČNOST

 • Vzdálené sledování spotřebičů představujících bezpečnostní riziko nebo nárůst spotřeby

 • Integrace různých detektorů (pohybu, kontaktu, kouře, zatopení, pod.), zasílání upozornění, alarmy

ÚSPORY

 • Měření spotřeby celého objektu nebo jakýchkoliv vybraných spotřebičů

 • Optimalizace celkového nákupu elektřiny s ohledem na definovaný limit nebo výkon vlastního zdroje (např. fotovoltaická nebo větrná elektrárna)

 • Monitoring průběhů proudu, napětí, dalších veličin a kvality dodávky

 • Nastavení pravidel a podmínek pro spínání spotřebičů

 • Podpora rozhodování při přijímání optimalizačních opatření (např. pro výměnu spotřebičů, změnu režimů, výměnu hlavního jističe, apod.)

  EN_people

ENcontrol – Řešení pro správce objektů

Můžeme Vám pomoci identifikovat místa, kde lze ušetřit, kolik a za jakých podmínek. Pomůžeme Vám stanovit a průběžně naplňovat taková opatření, která povedou ke snížení provozních nákladů.

Systém ENcontrol je bezdrátový, takže jeho nasazení je velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu. Po demontáži systému je objekt v identickém stavu, jako byl před instalací.

CO LZE SYSTÉMEM ZAJISTIT?

 • EN_building

  Zjištění skutečné spotřeby a jejího časového průběhu u spotřebičů nebo skupin

 • Odhalení míst, která jsou neefektivní, nalezení skrytých „žroutů“ elektřiny

 • Omezení nebo eliminace zbytečné spotřeby plánovaným spínáním nebo spínáním v reakci na jiné události

 • Nalezení vzájemných závislostí spotřebičů

 • Sledování „energetického“ chování lidí

 • Získání podkladů pro rozúčtování energií podle skutečnosti

JAK MĚŘENÍ PROBÍHÁ?

Nejprve se s Vámi podíváme na všechny významné spotřebiče. Určíme, které je vhodné měřit přímo, které nepřímo, které z rozvaděče a které v zásuvkách. U množiny typově shodných spotřebičů (např. více podobných PC) s Vámi stanovíme, kolik a které spotřebiče se konkrétně budou měřit.

DBÁME NA TO, ABY

 • bylo použito pokud možno co nejméně měřících členů (efektivita měření)

 • měřící členy byly umístěny do správných míst (účinnost měření)

 • montáž a demontáž komponentů byla rychlá

 • jsme měli dostatek vstupních dat pro provedení analýzy a vyhodnoceníENcontrol – Řešení pro domácnosti

EN_houseS pomocí systému ENcontrol Vám můžeme ve Vaší domácnosti:

 • Zvýšit pohodlí

 • Zvýšit úspory energií

 • Zvýšit bezpečnost

Nasazení systému je velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu.

POHODLÍ

V oblasti pohodlí Vám může systém poskytnout automatizaci spínání a sledování Vašich zařízení. Můžete tak například:

 • Nahradit mechanické a digitální spínací hodiny přesnými spínacími členy. Programovat různé události

 • Nahradit těžko programovatelné termostaty, světloměry a vlhkoměry jednoduše programovatelnými členy řídícími vytápění, zavlažování, apod.

 • Přes mobil řídit a zjišťovat stav zařízení, dostávat různá upozornění

 • Řídit všechna zařízení a jejich nastavení z jednoho místa

ÚSPORY ENERGIÍ

V oblasti úspor energií Vám může systém poskytnout měření skutečné spotřeby vašich spotřebičů a jeho základě Vám pomoci navrhnout či zrealizovat případné změny, které vedou ke snížení plateb ze elektřinu.

Pomocí automatizačních mechanismů lze minimalizovat odběr ovládaných zařízení a hlídat kvalitu dodávky elektřiny.

BEZPEČNOST

Systém poskytuje různé možnosti reagování na signály z čidel nebo z jiných specializovaných systémů. Pomocí automatizačních mechanismů můžete například imitovat svoji přítomnost v objektu nebo jej na dálku sledovat.


ENcontrol – Řešení pro rekreační objekty

EN_house2Můžeme Vám pomoci zajistit bezpečnost Vašeho objektu a zajistit jeho optimální bezobslužný provoz. Nasazení systému je velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu.

PLÁNOVÁNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA

Systém může vyřešit mimo jiné i následující úlohy:

 • jak temperovat objekt na určitou teplotu

 • jak jednoduše nastavit, aby boiler nahříval pouze od pátečního odpoledne ku do nedělního dopoledne

 • jak na dálku zjišťovat stav určitých zařízení a spínat je

 • jak řídit objekt z domova prostřednictím mobilu nebo internetu

V systému lze plánovat libovolné události v různých cyklech s různými podmínkami a výjimkami. S pomocí detektorů, termostatů a vlhkoměrů lze nastavit automatické temperování, udržování vlhkosti, apod. Přes mobil nebo internet lze vzdáleně zjišťovat stav zařízení a objektu.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

V oblasti bezpečnosti Vám může systém poskytnout různé možnosti reagování na různé signály z čidel. Lze tak například:

 • Připojit do systému detektory pohybu, kouře, magnetické kontakty, detektory tříštění skla, apod.

 • Připojit do systému sirény, zámky, apod.

 • Dostávat na mobil různá upozornění na aktivitu určených čidel

 • Plánovat spínání zařízení k imitaci přítomnosti (například světla nebo rádio)

 • Mít možnost na dálku zkontrolovat, zda určitý potenciálně nebezpečný spotřebič je opravdu vypnutý (např. trouba nebo žehlička)

 • Připojit systém ke specializovanému zabezpečovacímu systému a rozšířit tak jeho možnostiENcontrol – Řešení pro majitele FVE

EN_solar_panelMajitelé objektů s instalovanými vlastními zdroji elektřiny obvykle řeší následující úlohy:

 • Minimalizace nákupu elektřiny z distribuční sítě tím, že v závislosti na aktuálním výkonu elektrárny se definované spotřebiče zapínají nebo vypínají.

 • Snížení hodnoty hlavního jističe objektu a tedy snížení stálé platby

 • Vytvoření potřebné rezervy pro určité spotřebiče s definovanou spotřebou

 • Operativní snížení/zvýšení celkového odběru objektu

NAŠE ŘEŠENÍ

 • Průběžnou optimalizaci zajišťuje systém ENcontrol, který podle svého rozsahu může sestávat pouze z jediného předem naprogramovaného zařízení (řízení 3 spotřebičů) nebo celé sítě zařízení (řízení mnoha zařízení)

 • V softwarové aplikaci se definují spotřebiče, které mohou být při optimalizaci zapínány a vypínány. Např. může jít o boiler, mrazák, myčku, apod.

 • Ke každému spotřebiči se mohou určit navíc i různé parametry, jako třeba priorita, min. doba zapnutí, max. doba vypnutí, apod.

 • Definuje se požadovaná výše celkové spotřeby objektu – tedy vstup do objektu (spotřeba mínus výstup z vlastního zdroje)

 • Vlastní optimalizace probíhá tak, že systém ENcontrol cyklicky jednou za určený počet minut měří skutečný příkon celého objektu, tuto hodnotu porovnává s požadovaným limitem a provádí patřičná optimalizační opatření

 • Optimalizační proces lze v systému parametrizovat, plánovat jeho běh, zapínat a vypínat. Lze jej na dálku přes mobil sledovat a ovládat

DOPADY DO INSTALACE OBJEKTU

 • Žádná zařízení není třeba pro účely optimalizace nijak upravovat

 • Řídit lze jak jednofázové, tak trojfázové spotřebiče připojené přes konvenční zásuvku, rozbočnou krabici ve zdi nebo z rozvaděče

 • Systém komunikuje bezdrátově, takže jeho instalace je velmi rychlá a jednoducháSystém ENcontrol – Technické řešení

KONCEPT SYSTÉMU

 • EN_block_diagram

  Pružný, snadno upravitelný a spravovatelný

 • Založeno na prověřených technologiích

 • součásti persistentní

 • Instalace a rekonfigu-race rychlá a jednoduchá

 • Každý komponent autonomní, nízká vlastní spotřeba

 • Sestavení rozsáhlých funkčních systémů použitím několika komponentů

KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

 • Topologie stromová, hvězdicová nebo lineární, až 1000 zařízení v 1 síti

 • Automatická výstavba a dynamická rekonfigurace sítě

 • Autoopravné mechanismy, nízký elektromagnetický smog

 • Ošetření proti rušení a neoprávněnému přístupu

PRINCIPY SYSTÉMU

 • STAVEBNICE – schopnost jednoduchého rozšíření systému bez dodatečných nákladů; eliminace duplicity mezi specializovanými systémy

 • OTEVŘENOST – možnost připojení jakéhokoliv zařízení a rozšíření funkcionality připojením zařízení třetích stran (např. senzory nebo aktory)

 • SNADNÉ ZAVEDENÍ A POUŽITÍ – snadná instalace do nových nebo existujících objektů bez jakéhokoliv zásahu do objektu ve velmi krátkém čase

 • STÁLÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY vybraných spotřebičů je další výhodou oproti existujícím systémům. Umožňuje stálou optimalizaci a kontrolu kvality dodávky


www.encontrol.eu

Vytisknout E-mail

Copyright © 2021 MES Praha s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

MES Praha s.r.o., Na Pavím vrchu 11, 150 00 Praha, tel: +420 241 933 765, E-mail: info@mespraha.cz