Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MES Praha, s.r.o. upravují práva, povinnosti a závazky plynoucí z obchodního vztahu společnosti MES Praha, s.r.o. a jejích obchodních partnerů.

 1. Prodávající

Prodávající stranou se rozumí společnost MES Praha, s.r.o., Vestec, K Remízku 443, 252 42 Jesenice u Prahy, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 56492, IČ: 25632663, dále označována jako „prodávající“.

 1. Kupující

Kupující stranou se rozumí fyzická či právnická osoba, která zasláním závazné objednávky dle odstavce IV, uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Dále označována jako „kupující“.

 1. Obchodní nabídka

Kupující obdrží obchodní nabídku na základě jím poptávaného zboží a to v měně CZK, USD nebo EUR, která již zahrnuje náklady spojené se zahraničním dopravným a případným proclením. Ve zvláštních případech mohou být tyto náklady kupujícímu účtovány, ovšem kupující na tuto skutečnost bude předem upozorněn. Kupující bere na vědomí, že dodací termín uvedený v nabídce je pouze orientační a prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedodržení tohoto termínu. Platnost obchodní nabídky je omezena na maximálně 14 dní nebo do vyprodání zásob.

 1. Závazná objednávka

Závaznou objednávku lze akceptovat pouze písemnou formou faxem nebo emailem. Telefonické objednávky lze akceptovat pouze ve vyjímečných případech a prodávající si vyhrazuje právo telefonickou objednávku nepřijmout.

Závazná objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

V případech, kdy kupující nesplní podmínky pro nákup zboží, které byly uvedeny v obchodní nabídce, může prodávající takovou objednávku odmítnout. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení závazné objednávky prodávajícím.

 1. Storno závazné objednávky

Závaznou objednávku lze stornovat výhradně po dohodě s prodávajícím.

 1. Fakturace a platební podmínky

Fakturace se provádí v CZK (není-li dohodnuto jinak). V případě, že byla obchodní nabídka vystavena v EUR nebo USD, je fakturovaná částka vypočtena z odsouhlasené nabízené ceny zboží x devizový kurz (devizy prodej dle kurzovního lístku KB, a.s. vydaného ke dni fakturace). K fakturované částce jsou dále připočteny náklady spojené s balným a dopravným od prodávajícího ke kupujícímu (ceny dopravného se řídí dle platných ceníků dopravců).

Při prodlení s platbou za zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0.3% z fakturované částky za každý započatý den po datu splatnosti.

 1. Způsob balení

V případě, že kupující požaduje objednání jiného množství, než je standardní balicí jednotka nebo její celistvé násobky, souhlasí s tím, že může být zboží zabaleno v neoriginálním balení.

 1. Způsob platby

Prodávající akceptuje tyto způsoby platby:

Kupující je povinen způsob platby a měnu upřesnit již při zaslání závazné objednávky.

 1. Způsob dopravy

Prodávající využívá kurýrních služeb PPL CZ, s.r.o. nebo České pošty, s.p. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit typ dopravy v závislosti na velikosti a hodnotě dodávaného zboží. Po vzájemné dohodě s kupujícím lze ve speciálních případech využít jiných kurýrních služeb. Odpovědnost dodavatele za ztrátu nebo poškození končí v okamžiku převzetí zboží dopravcem nebo zástupcem kupujícího.

 1. Záruka a reklamace

Záruční podmínky a reklamace zboží se řídí všeobecnými záručními podmínkami společnosti MES Praha, s.r.o.

 1. Souhlas s podmínkami

Platné všeobecné obchodní a záruční podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti MES Praha, s.r.o. nebo na oficiálních webových stránkách http://www.mespraha.cz. Kupující vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami a všeobecnými záručními podmínkami společnosti MES Praha, s.r.o. zasláním závazné objednávky podle článku IV těchto podmínek.

 1. Ostatní ustanovení

Prodávající v žádném případě neodpovídá za škody způsobené použitím jím dodanými součástkami.

Platnost všeobecných obchodních podmínek společnosti MES Praha, s.r.o. je dána dnem jejich vydání, tj. 13.1.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MES Praha, s.r.o. jsou ke stažení zde (*.pdf, velikost 72kB).

Vytisknout