Záruční podmínky

  1. Místo reklamace

MES Praha s.r.o., Na Pavím vrchu 11, 150 00 Praha

  1. Prodávajícím může být uznána reklamace pouze v těchto případech:

Na reklamace na základě chybného označení součástky při objednání ze strany kupujícího nebude brán zřetel. Zboží může být vráceno prodávajícímu pouze s jeho souhlasem. V případě, že kupující zašle zboží bez souhlasu prodávajícího, může prodávající považovat zboží za bezdůvodně odmítnuté a nákladat s ním dle vlastního uvážení. Tímto však nezanikají závazky kupujícího vůči prodávajícímu.

  1. Vady mechanické viditelné pouhým okem nebo dodání jiného typu součástky

Reklamace těchto vad musí být uplatněna nejpozději do 5ti pracovních dnů od převzetí zboží. Za dodání jiného typu součástky je považováno jiné označení, než které bylo uvedeno v závazné objednávce.

  1. Funkční vady

Funkční vady musejí být řádně popsány v předávacím protokolu a to včetně zapojení, ve kterém byly použity a také včetně naměřených hodnot. V závažných případech může být vyžadován také vzorek zapojení pro ověření naměřených hodnot a posouzení vhodnosti zapojení. V případě, že kupující nesouhlasí z nějakých důvodů s tímto postupem, může na své náklady anebo po dohodě s prodávajícím, dát sporné zapojení posoudit nezávislému úřednímu znalci či jinému, oběma stranám vyhovujícímu, odborníkovi. Reklamace na funkční vady musí být uplatněna nejpozději do 90ti dní od data převzetí zboží, není-li stanoveno jinak.

  1. Ostatní ustanovení

Prodávající neakceptuje vrácení zboží nebo jeho části z jiných důvodů než z důvodu oprávněné reklamace. Prodávající se řídí obecnými podmínkami za záruku a jakost stanovenými v záručních podmínkách výrobců zboží. Uznání reklamace je výhradním právem výrobce.

 

Platnost všeobecných záručních podmínek je dána dnem jejich vydání, tj. 13.1.2011

Všeobecné záruční podmínky společnosti MES Praha, s.r.o. jsou ke stažení zde (*.pdf, velikost 72kB).

Vytisknout